چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
قوانین عمومی انتشار آگهی

 

مجموعه ضوابط پذیرش و انتشار آگهی در آگهی‌نامه پیک برتر

 

 

 

 

متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط پذیرش و انتشار آگهی است که به وسیله واحد نظارت بر آگهیهای کانون آگهی و تبلیغاتی پیک برتر تهیه شده و در اختیار بازاریابان و سایر دستاندرکاران این مجموعه و نیز متقاضیان درج آگهی در این آگهینامه قرار می‌گیرد.

این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم گردیده است. مقدمه شامل بندهای 1 تا 6 و اصول کلی شامل 92 اصل است.

 

1-این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که برای نظارت بر موضوع تبلیغات و موارد مرتبط با آن تصویب شده تدوین گردیده است.

2-صاحبان آگهی و سفارشدهندگان و نیز دستاندرکاران این مجموعه باید مفاد این دستورالعمل را به طور کامل رعایت نمایند.

3-مد نظر داشتن و رعایت سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران و متقاضیان روز در زمان پذیرش و انتشار آگهی ضروری است.

4-تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده واحد نظارت بر آگهی‌ها است که بر این امور نظارت کامل نموده و از انتشار آگهی‌های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری میکند.

5-در مورد هر نکتهای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد یا به طور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از انتشار از واحد حقوقی مجموعه کتبا نظرخواهی و استفسار شود.

6-در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل درباره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ضابطه آن تدوین و در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.

 

 

اصــــول

 

اصل 1-آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی و شرعی جمهوری اسلامی ایران باشد.

اصل 2-هرگونه توهین و بیاحترامی به ادیان رسمی، آداب، رسوم، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف کشور ممنوع است.

اصل 3-آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده یا با بهرهگیری از آن تهیه شود.

اصل 4-آگهی‌ها نباید اسباب رنجش گروه‌هایی از مخاطبان را مانند افرادی که از معلولیت‌ها یا بیماری رنج می‌برند، فراهم کند.

اصل 5-در آگهی‌ها نباید از تصاویر، آثار یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود.

اصل 6-در آگهی‌ها رعایت کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان و هنرمندان و آییننامه‌های مربوطه الزامی است.

اصل 7-سفارشدهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم، قانعکننده و قانونی برای ادعاها و استدلال‌های موضوع آگهی را ارائه کنند.

اصل 8-در آگهی یک کالا یا خدمت خاص نباید تلویحا یا تصریحا کالا و خدمت مشابه دیگری نفی یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات اثبات شود.

اصل 9-در آگهی‌ها نباید به صراحت یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایینتری نشان داده شود.

اصل 10-آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت، کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.

اصل 11-استفاده از عبارات و قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه توجه، توجه مژده، مژده اطمینان، بخش مطمئن، کاملا سالم کاملا بهداشتی تضمین صددرصد و مانند آن در آگهی مجاز نیست.

اصل 12-در آگهی نباید از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح که مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند استفاده کرد.

اصل 13-در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی‌های کالای موضوع آگهی، برتر از واقعیت به تصویر کشیده و نشان داده شود.

اصل 14-تاکید بر روی کالا و خدمات باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد و هرگونه اغراق به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان جایز نیست.

اصل 15-تبلیغات دخانیات ممنوع و همچنین استفاده از صحنه‌های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست.

اصل 16-استفاده از نام و نشان تجاری مراکز، شرکت‌ها و موسسات دیگر بدون کسب مجوز ممنوع است.

اصل 17-در آگهی‌ها نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.

اصل 18-در آگهی، ترویج تخریب محیط زیست و نشان دادن آزار و اذیت جانوران ممنوع است.

اصل 19-آگهی نباید القای وحشت و خشونت کند.

اصل 20-خرید و فروش حیوانات از جمله سگ و گربه و میمون و ... ممنوع است.

اصل 21-استفاده از تصویر حیوانات تزیینی که نگهداری آنها خلاف عرف و شرع است مانند گربه و سگ در آگهی ممنوع است.

اصل 22-آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شود که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.

اصل 23-تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بیرویه مجاز نیست و نباید جایزه دلیل اصلی استفاده از کالا یا خدمات باشد.

اصل 24-در آگهی اعلام تخفیف درصورتی مجاز است که قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذی‌صلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.

اصل 25-پوشش و آرایش شخصیت‌های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد.

اصل 26-درج آگهی مربوط به همسریابی یا استفاده از عبارت‌هایی مانند ازدواج آگاهانه و مانند آن در آگهی‌ها، ممنوع است.

اصل 27-درج آگهی مربوط به پیش فروش مسکن یا خرید و فروش زمین، ممنوع است.

اصل 28-پذیرش و انتشار آگهی مربوط به اعضای بدن انسان ممنوع است.

اصل 29-استفاده از نماد و نشان مربوط به کشورهای دیگر مانند پرچم آنها مجاز نیست مگر در صورت ارائه مستندات قانعکننده.

اصل 30-استفاده از نشان‌های بینالمللی در آگهی‌ها ممنوع است.

اصل 31-به منظور حفظ مقدسات، استفاده از آیات قرآن و اسما مبارک در آگهی ممنوع است.

اصل 32-در متن و نوشتارها باید از واژهها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر یا در تصویر نمایش داده می‌شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید مستندات و دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن واحد نظارت ارائه شود.

اصل 33-چنانچه به هنگام تنظیم آگهی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط فارسی از خط بیگانه بزرگ‌تر باشد (به تناسب یک سوم).

اصل 34-تبلیغ کالاها و خدمات دیگر کشورها درصورتی مجاز است که عرضه و فروش آن به موجب مجوز وزارت بازرگانی، در داخل کشور ممنوعیت قانونی نداشته باشد.

اصل 35-استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیرادبی در آگهی‌ها (ماننده همساده چسبید در عبارت خیلی چسبید ...) صحیح نمی‌باشد. همچنین هرگونه غلط گویی و غلط نویسی در آگهی ممنوع است.

اصل 36-اعلام نشانی‌ها باید طبق صورت رسمی باشد و قبل از نام خیابان‌ها و میدان‌ها ذکر کلمه خیابان و میدان ضرورت دارد. در این ارتباط ضرورت دارد از نام جدید خیابان‌ها استفاده شود.

اصل 37-استفاده از واژه‌ها و شعارهای فریبنده مانند خاک طلاست، آینده خود را تامین کنید و مانند آن ممنوع است.

اصل 38-در آگهی‌ها درج شماره تلفن ثابت به همراه نشانی صاحبان آگهی ضروری است.

اصل 39-در آگهی‌ها تصویر نقشه و پرچم ایران باید به صورت کامل و استاندارد آن استفاده شود.

اصل 40-استفاده از عبارت «خلیج فارس» می‌بایست به همین شکل انجام شود و از به کار بردن آن به تنهایی (خلیج) یا تحت هر عنوان دیگر جدا پرهیز شود.

اصل 41-استفاده از تصاویر شخصیت‌های تاریخی، فرهنگی و مقامات رسمی کشور در آگهی‌ها ممنوع است.

اصل 42-آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می‌شود، سازنده و سفارش‌دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است.

اصل 43-استانداردهای سری 9000 تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول و کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.

اصل 44-پذیرش و انتشار هرگونه آگهی نیازمندی مانند خرید و فروش خودرو، مسکن یا آگهی استخدام ممنوع است.

اصل 45-پذیرش و درج آگهی مربوط به احزاب و نیز انتخابات و به طور کلی تبلیغات سیاسی ممنوع است.

اصل 46- پذیرش و درج آگهی دولتی مانند آگهی مناقصه و مزایده ممنوع است.

اصل 47-برای درج آگهی مربوط به کالاها و خدمات بهداشتی، آرایشی، پزشکی و مواد غذایی کسب و ارائه مجوز از سازمان نظام پزشکی کشور الزامی است.

اصل 48-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزشگاه‌های علمی آزاد، کسب و ارائه مجوز از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

اصل 49-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش و آموزشگاه‌های آزاد هنری، کسب و ارائه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزامی است.

اصل 50-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای، کسب و ارائه مجوز از سازمان فنی و حرفه ای الزامی است.

اصل 51-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش هتلداری، خبرنگاری، روزنامهنگاری، جهان‌گردی و مانند آنها، کسب و ارائه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزامی است.

اصل 52-در ارتباط با آگهی مربوط به فلزیاب، کسب و ارائه مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الزامی است.

اصل 53-در ارتباط با آگهی مربوط به ویزای دانشجویی، کسب و ارائه مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

اصل 54-در ارتباط با آگهی مربوط به اماکن ورزشی، کسب و ارائه مجوز از سازمان تربیت بدنی الزامی است.

اصل 55-در ارتباط با آگهی مربوط به موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، کسب و ارائه مجوز از بانک مرکزی الزامی است.

اصل 56-در آگهی نشان دادن تصویر وسایل دریافت برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای، مانند آنتن یا گیرنده‌های آن ممنوع است.

اصل 57-استفاده از تصویر یا هرگونه مطلبی که نشاندهنده هرگونه همکاری با شبکه‌های ماهوارهای معاند یا غیرمجاز فارسی‌زبان باشد ممنوع است.

اصل 58-استفاده نامناسب از اسامی ائمه معصومین (ع) و دیگر موارد و موضوعات مقدس در آگهی‌ها به هر شکل که موجب توهین یا بی‌احترامی به آنان و دیگر ارزش‌های مذهبی باشد، ممنوع است.

اصل 59-در هنگام درج قیمت در آگهی‌ها، رعایت عرف بازار الزامی است.

اصل 60-درج آگهی فروش ملک و زمین در خارج از کشور و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس ممنوع است.

اصل 61-در آگهی‌ها استفاده از هرگونه عبارتی که ترغیب‌کننده افراد برای مهاجرت از کشور باشد ممنوع است.

اصل 62-استفاده از اسامی که منصوب به رژیم پیشین باشد مانند سلطنتی و پهلوی ممنوع است.

اصل 63-در ارتباط با آگهی موسسات، اماکن و واحدهای صنفی که دارای اتحادیه می‌باشند یا از یکی از دستگاه‌های دولتی مجوز دریافت می‌کنند کسب و ارایه پروانه صادر شده از سوی اتحادیه یا سازمان مربوطه الزامی است.

اصل 64-استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در آگهی مجاز نیست.

اصل 65-هرگونه استفاده ابزاری از خانم‌ها، آقایان و کودکان در آگهی‌ها ممنوع است.

اصل 66-آگهی نباید تداعی‌کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.

اصل 67-در آگهی‌هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضای خانواده اعم از زن، شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.

اصل 68-آگهی‌ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن‌ها از مردها ناتوان ترند (و بالعکس) و نقش هر کدام باید کامل و بی‌نقص مشخص شود.

اصل 69-در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.

اصل 70-در آگهی‌ها نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید یا مذاکره با فروشنده برای خرید یا مبادله پول به فروشنده نشان داده شوند.

اصل 71-در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.

اصل 72-در آگهی‌ها نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.

اصل 73-در آگهی فرآورده‌هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.

اصل 74-کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می‌شود.

اصل 75-کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا یا سمی نشان داده شوند.

اصل 76-کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز بنزین - پارافین وسایل متصل به منبع الکتریسیته یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی شوک الکتریکی یا جراحت می‌شوند نشان داده شوند.

اصل 77-در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان‌های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.

اصل 78-در هیچ صحنه‌ای از آگهی‌ها، افراد نباید در حال پرخوری یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.

اصل 79-هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی‌بخش است، استفاده شود.

اصل 80-محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل‌های مجاز باشد.

اصل 81-تبلیغ هرگونه شیر خشک یا استفاده از تصویری که نشان‌دهنده تغذیه اطفال با غیر از شیر مادر است، (مانند استفاده از تصویر شیشه شیر بچه) ممنوع است.

اصل 82-هرگونه آگهی اخذ ویزا فقط با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند درج گردد و استفاده از کلماتی مانند مهاجرت، سرمایه گذاری، تصویر پرچم ممنوع است.

اصل 83-هرگونه استفاده از صورت خانم به صورت محو یا کم‌رنگ ممنوع می‌باشد.

اصل 84-درج آگهی عطاری فقط با داشتن مجوز و متن مورد تایید می‌تواند چاپ گردد (قبل از چاپ متن به رؤیت مسئول مربوطه برسد.)

اصل 85-درج آگهی لاغری و چاقی فقط با داشتن مجوز می‌تواند چاپ گردد.

اصل 86-درج آگهی در مورد لوسیون‌ها و لوازم آرایشی و بهداشتی فقط با داشتن مجوز تبلیغات صورت می‌گیرد.

اصل 87-درج آگهی در زمینه آتلیه‌ها فقط ملزم به داشتن پروانه کسب اتحادیه می‌باشند (در رعایت کردن تصاویر و متن آگهی).

اصل 88-درج آگهی در مورد محصولات تله‌شاپ ممنوع می‌باشد. همچنین آگهی‌های موبایل چینی و از این قبیل شامل حال این دسته می‌باشد.

اصل 89-آگهی در زمینه آرایشگاه‌های زنانه فقط نشان دادن موی سر قابل چاپ می‌باشد و هرگونه نشان دادن صورت یا بدن ممنوع است.

اصل 90- آگهی در مورد مزون‌ها فقط لباس می‌تواند چاپ گردد و از نشان دادن هرگونه اعضای بدن به هر شکل ممنوع است.

اصل 91-آگهی‌های پزشکی فقط با داشتن مجوز تبلیغات می‌تواند متن‌هایی را که مجوز گرفته‌اند چاپ نمایند در غیر اینصورت بصورت مختصر و فقط تخصص شخص چاپ می‌گردد.

اصل 92-در آگهی‌های لاغری روش لاغری می‌بایست ذکر گردد و حتما بایستی دارای مجوز از سازمان مربوطه باشد.