پنج شنبه ٣٠ دی ١٣٩٥
اخبار بازدید تیراژ و توزیع


بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تجریش دی95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تجریش دی95 4 دی-ساعت8:00 تا 13:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١٦:٤١ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده صادقیه دی 95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده صادقیه دی 95 2 دی -ساعت9:00 تا 14:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١٦:٤١ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تهران نو آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تهران نو آذر95 1 دی -ساعت11:00 تا 16:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١٦:٤٠ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده مجیدیه جنوبی آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده مجیدیه جنوبی آذر95 1 دی-ساعت11:00 تا 16:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١٦:٣٩ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده منیریه آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده منیریه آذر95 30 آذر -ساعت8:00 تا 13:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١٦:٣٨ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده ستارخان آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده ستارخان آذر95 30آذر-ساعت8:00 تا 13:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١٦:٣٧ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ مشاغل گلشهر البرز آذر95
بازدید تیراژ مشاغل گلشهر البرز آذر95 1 دی-ساعت 11:00 تا 18:00 آدرس: فاز4مهرشهر-بلوار خانزاده-روبروی سردخانه-پلاک195
 ١٦:٣٥ - چهارشنبه ١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده قیطریه آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده قیطریه آذر95 30 آذر-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١٢:٠٦ - دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده نارمک غربی آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده نارمک غربی آذر95 30 آذر-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١٢:٠٤ - دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده امید آذر95
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده امید آذر95 29 آذر-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١٧:٢٥ - يکشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>