چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
اخبار بازدید تیراژ و توزیع


بازدید تیراژ مشاغل رجایی شهر البرز دی
بازدید تیراژ مشاغل رجایی شهر البرز دی 8 دی-ساعت 11:00 تا 17:00 آدرس: فاز4مهرشهر-بلوار خانزاده-روبروی سردخانه-پلاک195
 ١١:١٠ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده گیشا دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده گیشا دی 8 دی -ساعت10:00 تا 14:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١١:٠٩ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده هروی دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده هروی دی 8 دی -ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١١:٠٩ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده مینی سیتی دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده مینی سیتی دی 7 دی-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١١:٠٨ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده زعفرانیه دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده زعفرانیه دی 7 دی-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١١:٠٧ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده فردوس غربی دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده فردوس غربی دی 7 دی-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١١:٠٦ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده آرژانتین دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده آرژانتین دی 6دی-ساعت11:00 تا 16:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١١:٠٦ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تهرانپارس جنوبی دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده تهرانپارس جنوبی دی 6 دی -ساعت9:00 تا 14:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١١:٠٥ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده خواجه عبدالله دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده خواجه عبدالله دی 5 دی -ساعت11:00 تا 16:00 آدرس: تهرانپارس، 162 شرقی، نبش 121، پلاک132
 ١١:٠٥ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده جردن دی
بازدید تیراژ پیک برتر محدوده جردن دی 5 دی-ساعت9:00 تا 14:00 آدرس:هفت تیر-مفتح جنوبی-خیابان شیرودی-پلاک3
 ١١:٠٣ - سه شنبه ٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>