شاهد عینی ماجراهای تلخ و شیرین ایران و جهان
شاهد عینی ماجراهای تلخ و شیرین ایران و جهان

رکنا

رکنا صرفاً یک پایگاه خبری نیست، در واقع شاهد عینی ماجراهای تلخ و شیرین ایران و جهان است. تأکید رکنا بر بهره گیری از خبرها، گزارش ها، عکس ها و ویدیوهایی است که خبرنگاران و گزارشگران آن را در طول شبانه روز برای مخاطبان فراهم کرده اند.

فهرست